Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce – debata ekspertów podsumowująca kampanię edukacyjną

Część I

Część II


Wczesne zdiagnozowanie szpiczaka plazmocytowego to trudne wyzwanie. Czas od pojawienia się objawów do diagnozy, u chorych na szpiczaka, jest jednym z najdłuższych wśród wszystkich chorób nowotworowych.

Spektrum objawów szpiczaka jest szerokie i niespecyficzne. W ten sposób szpiczak z powodzeniem „udaje” inne choroby, a podczas ich nieskutecznego leczenia, rozwija się dalej, aby ujawnić się w zaawansowanym stadium.

Co zrobić, aby wcześniej diagnozować szpiczaka i tym samym ograniczyć pogorszenie stanu zdrowia oraz zwiększyć szanse na odpowiedzi na leczenie? Zapraszamy do obejrzenia debaty z udziałem lekarzy, którzy w swojej praktyce najczęściej spotykają chorych z niezdiagnozowanym szpiczakiem: lekarzy rodzinnych, reumatologów i nefrologów. Oni, razem z hematologiami omawiali:

  • wieloprofilowy przebieg choroby, którego zrozumienie jest podstawą wstępnego rozpoznania i skierowania do pogłębionej diagnostyki
    • efekty opracowania i zastosowania w praktyce lekarzy pierwszego kontaktu kalkulatora diagnostycznego szpiczaka plazmocytowego
  • postulaty zmian systemowych polegających na poszerzeniu panelu badań diagnostycznych dostępnego w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Debata jest elementem kampanii Wczesna Diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce


Wsparcie kampanii: Celgene Polska Sp. z o.o.