Wczesna diagnostyka Szpiczaka Plazmocytowego w Polsce – debata ekspertów podsumowująca kampanię edukacyjną

Debata odbędzie się 18.01.2019 w godzinach 15.00-17.00

Link: https://hematoonkologia.pl/live [wymagane logowanie]

Zaproszeni eksperci: prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, prof. dr hab. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek, prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos, dr n. med. Piotr Ligocki, dr n. med. Marek Stopiński, prof. dr hab. Tomasz Stompór, dr n. med. Michał Sutkowski


Program debaty:

1. Omówienie ścieżki diagnostycznej chorych na szpiczaka w Polsce

2. Założenia kampanii edukacyjnej „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego”

3. Opracowanie kalkulatora diagnostycznego dla lekarzy pierwszego kontaktu

4. Kierunki działań w przyszłości i poszerzenie panelu badań diagnostycznych lekarza pierwszego kontaktu


Wsparcie kampanii: Celgene Polska Sp. z o.o.