„Jak rozstrzygnąć problem hematologiczny, nie będąc hematologiem” – przyjdź na sesję i odbierz książkę

Książka Jak rozstrzygnąć problemhematologiczny. Kazimierz Sułek, Anna TorskaW ramach kampanii edukacyjnej „Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego” przygotowaliśmy dla Państwa cykl wykładów prezentowanych podczas sesji, które odbywają się podczas konferencji skierowanych do lekarzy rodzinnych, lekarzy pierwszego kontaktu. Specjalne przygotowane sesje wykładowe przybliżają tematykę interpretacji wyników hematologicznych badań laboratoryjnych w praktyce lekarza rodzinnego, wczesną diagnostykę szpiczaka plazmocytowego, a także pozwolą zdobyć wiedzę w jaki sposób prowadzić leczenie chorego na szpiczaka plazmocytowego.

Każdy uczestnik sesji odbywającej się w ramach naszej kampanii, otrzyma książkę pt. Jak rozstrzygnąć problem hematologiczny nie będąc hematologiem? autorstwa prof. Kazimierza Sułka oraz dr Anny Torskiej.

Myślą przewodnią książki pt. „Jak rozstrzygnąć problem hematologiczny, nie będąc hematologiem” prof. Kazimierza Sułka i dr Anny Torskiej jest prowadzenie lekarza niehematologa od momentu stwierdzenia problemu hematologicznego poprzez jego krótką charakterystykę i pierwsze kroki diagnostyczne do refleksji nad dalszym postępowaniem: czy może dalej sam efektywnie diagnozować nieprawidłowość hematologiczną, a nawet ją leczyć, czy też powinien skierować pacjenta do hematologa.

Trudności w rozwiązywaniu problemów hematologicznych w codziennej praktyce wynikają z ich względnej rzadkości, tendencji do coraz węższej specjalizacji lekarzy, z szybkiego postępu w tej dziedzinie, sięgającego – jak nigdzie – poziomu molekularnego oraz z bogactwa szczegółów laboratoryjnych i ich uwarunkowań. Nierozwiązane problemy hematologiczne utrudniają proces diagnostyki i leczenia wielu chorób, również niehematologicznych. Dlatego książka ta jest przeznaczona dla lekarzy POZ oraz innych specjalistów.

Kalendarz nadchodzących konferencji dostępny jest w zakładce Dla lekarzy » Warsztaty/konferencje.